klinikai_pszichologia

Kedves Páciensek!

Pszichológiai rendelésem sajnos csak július 31-ig tart a Vanderlich Egészségcentrumban. Kérem, hogy az új bejelentkezők, akik olyan problémával küzdenek, mely hosszabb pszichoterápiát igényel (pl. depressziós tünetek, pánikbetegség, pszichoszomatikus tünetek, gyermekkori traumák feldolgozása) már ne jelentkezzenek. Régi pácienseimet, akikkel már terápiás folyamatban vagyunk továbbra is várom július végéig.

Megértésüket köszönöm!
Száraz Cintia, pszichológus

Klinikai pszichológia

A pszichológia vagy lélektan a lelki működésekkel, gondolkodással, viselkedéssel, érzelmekkel és ezek zavaraival foglalkozó társadalomtudomány.

Ezen belül több pszichológiai iskola, azaz elméleti irányzat létezik. A főbb irányzatok a következők: pszichoanalízis (a személyiség megváltoztatására törekszik), behaviorizmus (viselkedés vizsgálatára, módosítására törekszik), kognitív pszichológia (a diszfunkcionális gondolatok módosítására törekszik). A fenomenolgiai irányzat, vagy humanisztikus pszichológia (nem a patologikus működésből indul ki, hanem az egyén önmegvalósítását kívánja segíteni, arra fókuszál, hogy a személyiségfejlődés útjában álló akadályokat megszűntesse). Rogers személyközpontú pszichoterápiája és Pearls gestalt terápiája sorolható ide. Az ún. negyedik erő a pszichológiában a transzperszonális irányzat, mely a spiritualitást, az individuumon túlmutató kérdéseket helyezi előtérbe. Olyan kérdésekkel foglalkozik, mint pl. ki vagyok én, mit jelent számomra embernek lenni, mi az életem célja, milyen kapcsolatban állok környezetemmel, stb.

A kutatási alapterületek szerinti felosztásban 4 főág említhető:

  1. általános pszichológia,
  2. személyiségpszichológia,
  3. szociálpszichológia,
  4. fejlődéslélektan.

Az alkalmazott területek alapján 3 fő terület említhető:

  1. klinikai pszichológia,
  2. pedagógiai pszichológia,
  3. munkalélektan.

Egy viszonylag új terület az egészségpszichológia, mely az egészségmegőrzéssel, betegségmegelőzéssel, kezeléssel foglalkozik.

A klinikai pszichológia célja a lelki problémák megértése, felmérése, megelőzése és kezelése, továbbá a személy problémamegoldó és megküzdő képességének fejlesztése, hogy önállóan meg tudjon küzdeni a testi (szomatikus) és pszichoszomatikus betegségekkel, egészségi állapotával (pl. öregedés, meddőség, rokkantság, kiégés, stb.), vagy az őt ért traumákkal, nehézségekkel.

Ha a páciens valamely problémával keresi fel a pszichológust, a szakember pszicho diagnosztikát végez: interjú, illetve tesztek, kérdőívek felvétele alapján, majd pszichológiai véleményt fogalmaz meg. A diagnosztikus szakasz általában 2-3 alkalmat igényel. Ezután kerülhet sor pszichológiai beavatkozásra, mely csak a páciens önkéntességén alapulhat.

A pszichológus gyógyítási lehetőségei lehetnek pszichoterápiás jellegű beavatkozások (más néven alappszichoterápia), mint pl. krízistámogatás, krízisintervenció, szupportív (támogató) terápia, pszichológiai tanácsadás, autogén tréning; illetve szakpszichoterápia.

Tanácsadás, konzultáció esetén a találkozások száma 1-5, pszichoterápia esetén ennél több, irányzattól, kórképtől, illetve a páciens egyedi problémájától függően változik ennek száma. A találkozások számától függően lehet rövid vagy hosszú terápiáról beszélni.

A pszichoterápia lehet egyéni, csoportos, és családterápia. Időhatáros és időhatár nélküli.

Utóbbiak közé inkább az önismereti jelleggel történő terápiák tartoznak. Manapság az időhatáros terápiák számítanak tudományosan megalapozottaknak hatékonyság szempontjából. A terápiás szerződésben a terapeuta és a páciens/kliens megegyeznek abban milyen gyakorisággal milyen időtartamban, hányszor találkoznak (ezt terápiás ülésnek, vagy órának nevezi a szakma irányzattól függően), továbbá egyéb feltételekről, mint pl. ülés lemondása, fizetési lehetőségről megállapodnak. Közösen tűznek ki terápiás célt, azaz milyen változást kívánnak elérni (ezt konkrétan, minél pontosabban célszerű megfogalmazni, hisz ehhez viszonyítjuk, sikerült-e elérni a kívánt célt, azaz hasznos volt-e a terápia). A terapeuta mindig a páciens személyiségéhez, problematikájához illeszkedő egyéni terápiás tervet dolgoz ki, melyet megbeszél a pácienssel. A terapeuta ismerteti, hogy mely pszichoterápiás módszerben járatos, de az egyéb kezelési lehetőségekről is tájékoztatja a pácienst. A csoport pszichoterápiák közül Magyarországon a csoportanalízis és a pszichodráma terjedtek el leginkább. Családterápia akkor merül fel, ha a szakember úgy véli, a páciens problémája a családi rendszer megváltoztatásával oldódik meg leghatékonyabban. A családterápián belül lehet szó párterápiáról, ha a házastársak/élettársak közötti kapcsolat romlott meg, és mindketten motiváltak a kapcsolat megváltoztatására.

A pszichológus titoktartással tartozik a páciens felé. Ez alól a törvény a következő esetekben menti fel a szakembert: ha a bíróság kéri, illetve, ha mások testi épsége, egészsége kerül veszélybe, továbbá suicid (öngyilkossági) szándék esetén pszichiátriai kezelés szükséges.

Pácienseimet egyéni pszichoterápiára várom. A számos terápiás módszer közül pszichodinamikus szemléletű rövid (20 alkalom) vagy hosszú (több, mint 20 alkalom) terápiát végzek. Az első találkozás az ún. pszichoterápiás interjú, melynek végén teszek javaslatot rövid vagy hosszú terápiára. Közösen tűzzük ki a terápiás célt, amelynek lényege, hogy azt tartalmazza, miben szeretne változni a páciens.

A pszichodinamikus pszichoterápia nem tünetorientált, azaz nem elsősorban a tünetek csökkentésén van a hangsúly, hanem a tünetek hátterében álló tudattalan konfliktusok feltárásán, feldolgozásán, hosszú terápia esetén a személyiség struktúra megváltoztatásán, azaz a személyiségben mélyebb szintű változások történhetnek. A tünetek pedig az átdolgozási folyamat eredményeképp csökkenhetnek, megszűnhetnek. A tüneti javulás megjelenik a rövidterápiák esetében és a hosszúterápiák kezdeti szakaszában.

Az eredményesség sokszor a terápia befejezése után jelenik meg a páciens hétköznapjaiban, melynek egyik oka az ún. terápiás utóhatás, melynek lényege, hogy már ugyan befejeződött a terápia, a pozitív változások továbbra is megjelennek a páciens életében.

Pszichológusok:

Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta

Árak:

Egyéni pszichoterápia:
13.000 Ft/alkalom
* Áraink tájékoztató jellegűek, a végső ár a szakorvosi konzultáció után, a még szükségessé váló és Ön által elfogadott vizsgálatok ismeretében konkretizálódik. A vizsgálatokhoz felhasznált gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök költségeit a fenti árak nem tartalmazzák, kivéve, ha azok megjelölésre kerültek.